Манай төгсөгч нар

ОУСДС-нь 20 удаа төгсөлт хийж 1800 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргасан байна. Манай төгсөгчид мэргэжлээрээ Олон улсын байгууллага, Монгол улсын аюулгүй байдлын зөвлөл, Гадаад харицааны яам, Хууль зүйн яам, Банк санхүү, бизнесийн салбарт, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад хариуцлагатай ажил хийж байна.

Жаргалсайхан бакалавр

ЭН.ЖИ компаны захирал

Ариунтуяа магистр

японд магистрантурт

Төгсөгчид бакалавр

төгсөгчид

Олон улсын харилцаа бакалавр

нэг ангийнхан

Ганхөлөг бакалавр

японд магистрантурт

М.Бат-Оюун Доктор

Докторант