Мэдээлэл

ШУТИС-ийн Барилга, архитектурын сургуулийн профессор, Дээд боловсрол судлалын Монголын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, Боловсрол судлалын доктор, дэд профессор О.Алтангэрэлтэй дээд боловсролын хөгжил сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2 мэдээлэл байна