Мэргэжлийн чиглэл

 1. БАКАЛАВРЫН ЗЭРГИЙН СУРГАЛТ
 

ХӨТӨЛБӨР

МЭРГЭЖИЛ

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ

/Аль нэгээр нь 410-с дээш

оноо авсан байх/

 

1

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА

 

 • Олон улсын харилцаны ажилтан
 • Олон улсын эдийн засгийн харилцаа
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 • Гадаад хэл 
 
 
 
 

2

ЭДИЙН ЗАСАГ

 • Салбарын эдийн засаг
 • Ня-Бо эдийн засаг
 • Санхүү эдийн засаг
 • Гадаад хэл
 • Математик
 

3

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

 

 • Менежмент олон улсын худалдаа бизнесийн
 • Менежмент маркетингийн
 • Менежмент мэдээллийн системийн
 • Менежмент хүний нөөц
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл
 • Математик
 
 

4

ЭРХ ЗҮЙ

 

 • Эрх зүйч
 •  Төрийн захиргааны эрх зүй
 •  Олон улсын эрх зүйч
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл
 • Математик
 
 

5

СЭТГҮҮЛ  ЗҮЙ

 • Сэтгүүлч
 • Олон улсын сэтгүүлч
 • Телевизийн сэтгүүлч
 • Цахим сэтгүүл зүй
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 • Гадаад хэл 
 

6

ХУДАЛДАА

 • Гадаад худалдаа гаалийн менежмент
 • Олон улсын худалдаа, бизнесийн удирдлага
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл
 • Математик
 

7

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

 • Аялал жуулчлал-гадаад хэл
 • Олон улсын аялал жуулчлалын менежмент
 • Аялал жуулчлал-зочид буудлын менежмент
 • Монгол хэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 

8

УЛС ТӨР СУДЛАЛ

 • Улс төр судлаач
 • Улс төрийн тоймч эксперт
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 • Гадаад хэл 
 

9

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ

 • Орон судлал- гадаад хэл /орос, хятад, япон, герман .../
 • Монгол судлал- монгол хэл
 • Олон сулс- бүс нутаг судлал
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 • Гадаад хэл 
 

10

ФИЛОСОФИ

 • Философич
 • Нийгмийн ухааны багш
 • Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл  Монголын түүх
 • Гадаад хэл 
 
 1. МАГИСТРЫН  ЗЭРГИЙН СУРГАЛТ
 

1

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА

БАКАЛАВРЫН

ЗЭРЭГТЭЙ БАЙХ

 

2

ЭДИЙН ЗАСАГ

 

3

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

 
 1. ДОКТОРЫН  ЗЭРГИЙН СУРГАЛТ
 

1

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА

МАГИСТРЫН

ЗЭРЭГТЭЙ БАЙХ

 
Сошиалд хуваалцах: