Сургуулийн оюутны зөвлөл нь хичээлийн жилийн эхэнд оюутнуудын саналыг үндэслэн тухайн хичээлийн жилд зохиох ажлын төлөвлөгөөг гарган түүнийгээ Сургуулийн захиргаа, Сургалтын албатай хамтран хэрэгжүүлж ажилладаг. Уг байгууллагаас зохион байгуулж байгаа ажилд оюутнууд идэвхтэй оролцдог.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЖИЛ БҮР ОЮУТНУУДЫНХАА ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ САГСАНБӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН