1995 оноос эхлэн   Монголын философичдын симпозиумыг  Олон улс судлалын дээд сургуулиас  ивээн тэтгэж  зохион байгуулж байна