Бизнесийн удирдлага

Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөрийн агуулга нь энэ салбарын сургалт судалгааны ажлыг магистрантуурын зэргийн түвшинд аль болох пракматик хандлагаар хөгжүүлж, тухайн бизнесийн  байгууллагын ажил хэрэгч практик эрхэм зорилгыг манлайлан хэрэгжүүлэгч, олон сонголттой ээдрээтэй нөхцөлд оновчтой шийдвэр гаргах онол-арга зүйд тулгуурлан ажилладаг удирдлагын ур чадвартай ахисан түвшиний боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэдэг.