Оюутаны зөвлөл

Тус сургуулийн оюутаны зөвлөл нь хичээлийн жилийн эхэнд  оюутануудын саналыг үндэслэн тухайн жилд зохиох ажлын төлөвлөгөөг гарган түүнийгээ сургуулийн захиргаа, сургалтын албатай хамтран хэрэгжүүлж ажилладаг. Оюутаны зөвлөлөөс эрхлэн нийт оюутануудын дунд  Урлагийн наадам ,сагсан бөмбөг, волейболын  тэмцээн, оюутаны эрдэм шинжилгээний хурал, оюутаны намар, цэнгэг агаар- цасны баяр зэрэг  сэдэвт ажлуудыг  зохион байгуулдаг.