Жил болгон зохион байгуулдаг " Алтан намар" аялалийн үеэр

 Гадаад харилцааны яамнаас зохион байгуулсан " Нээлттэй хаалганы өдөрлөг " ийн үеэр  ГХЯ- ны төрийн нарийн бичгийн дарга Н. Анхбаяр манай Олон улсын харилцааны ангийн оюутануудад тус яамны үйл ажиллагаа болон номын сангийн үйл ажиллагааг танилцуулав.