ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ.

     Тус сургууль нь эрдэм шинжилгээний ажлынхаа чиглэл, хандлагыг тодорхойлохдоо эрдэмтэн багш, профессор, судлагчдынхаа  оролцоо

цааш унших...